Sadržaj programa

TEMA 1. ZAKONODAVNI OKVIR GOSPODARENJA OTPADOM
Rbr. Sadržaj Broj sati – povjerenik/odgovorna osoba
predavanja vježbi ukupno
1.

Osnove regulative Europske unije iz područja gospodarenja otpadom

0,5/1 0,5/1
2.

Propisi Republike Hrvatske iz područja gospodarenja otpadom

1/1,5 1/1,5
3.

Planski dokumenti i strateško planiranje sustava gospodarenja otpadom

0,5/0,5 0,5/0,5
4.

Uloga i obveze nove Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

0,5/0,5 0,5/0,5
5.

Uloga i obveze Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

0,5/0,5 0,5/0,5
6.

Pravo i okoliš i načela prava okoliša

1/1 1/1
7.

UKUPNO

4/5 4/5
TEMA 2. OSNOVE GOSPODARENJA OTPADOM
Rbr. Sadržaj Broj sati – povjerenik/odgovorna osoba
predavanja vježbi ukupno
1.

Pojmovno određenje otpada

0,25/0,25 0,25/0,25
2.

Načela gospodarenja otpadom

0,25/0,25 0,25/0,25
3.

Red prvenstva u gospodarenju otpadom

0,25/0,25 0,25/0,25
4.

Kategorizacija otpada, određivanje nusproizvoda, ukidanje statusa otpada

0,25/0,75 0,25/0,75
5.

Obveze proizvođača otpada

0,25/0,5 0,25/0,5
6.

Posebne kategorije otpada (vrste, obveze, sustav skupljanja i obrade, naknade, ciljevi, upravljanje)

0,5/0,5 0,5/0,5
7.

Prekogranični promet otpadom

0,25/0,5 0,25/0,5
8.

Djelatnosti gospodarenja otpadom

0,25/0,5 0,25/0,5
9.

Dozvole za gospodarenje otpadom

0,5/0,5 0,5/0,5
10.

Očevidnici za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

1/1 1/1
 

UKUPNO

3/4 1/1 4/5
TEMA 3. SAKUPLJANJE, ODVOJENO SAKUPLJANJE I SKLADIŠTENJE OTPADA
Rbr. Sadržaj Broj sati – povjerenik/odgovorna osoba
predavanja vježbi ukupno
1.

Uvjeti za prikupljanje, sakupljanje i skladištenje otpada

0,5/0,75 0,5/0,75
2.

Osnove sakupljanja otpada i logistike na primjerima tvrtki

0,5/0,5 0,5/0,5 42370
3.

Uvjeti i obveze odvojenog sakupljanja otpada

0,5/1 0,5/1
4.

Obaveze jedinica lokalne samouprave

0,5/1,25 0,5/1,25
5.

Modeli odvojenog sakupljanja na studiji slučaja

1/1 1/1
 

UKUPNO

1,5/3,5 1,5/1,5 3/5
TEMA 4. EVIDENCIJE, PLANIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O OTPADU
Rbr. Sadržaj Broj sati – povjerenik/odgovorna osoba
predavanja vježbi ukupno
1.

Obveze proizvođača i posjednika otpada

0,5/1 0,5/1
2.

Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada

0,25/1 1/2 1,25/3
3.

Očevidnici o nastanku i tijeku otpada (obrazac očevidnika i prateći obrazac)

0,25/0,25 1/2 1,25/2,25
4.

Registar onečišćavanja okoliša

0,5/0,5 0,5/0,5
5.

Izvješćivanje i popunjavanje obrazaca

0,25/0,25 1/1,5 1/1,75
6.

Informacijski sustav gospodarenja otpadom

0,5/0,5 0,5/0,5
 

UKUPNO

2/3,5 3/5,5 5/9
TEMA 5. GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OBRADA, OPORABA I ZBRINJAVANJE OTPADA
Rbr. Sadržaj Broj sati – povjerenik/odgovorna osoba
predavanja vježbi ukupno
1.

Pregled postupaka zbrinjavanja i oporabe otpada

0,25/0,5 0,25/0,5
2.

Odlaganje otpada, odlagališta otpada

0,5/0,75 0,5/0,75
3.

Biološka obrada otpada, kompostane

0,25/0,5 0,25/0,5
4.

Mehaničko-biološka obrada otpada

0,5/0,75 0,5/0,75
5.

Termička obrada otpada, spalionice otpada, energane na otpad

0,5/0,5 0,5/0,5
6.

Fizikalno-kemijska obrada otpada

0,25/0,5 0,25/0,5
7.

Gorivo iz otpada

0,25/0,5 0,25/0,5
8.

Analiza prednosti i nedostataka tehnologija za obradu otpada (mehaničko-biološka obrada, termička obrada, odlaganje i drugi)

0,25/0,5 0,25/0,5 0,5/1
 

UKUPNO

2,75/4,5 0,25/0,5 3/5
TEMA 6. OPASNI OTPAD I POSTUPANJE
Rbr. Sadržaj Broj sati – povjerenik/odgovorna osoba
predavanja vježbi ukupno
1.

Kategorizacija opasnog otpada

0,25/0,75 0,25/0,75
2.

Određivanje opasnih svojstava otpada

0,5/1 0,5/1
3.

Postupanje s opasnim otpadom (sakupljanje, skladištenje, obrada, ovlaštene osobe)

0,5/1,25 0,5/1,25
4.

Izvješćivanje

0,25/0,25 0,5/0,75 0,75/1
 

UKUPNO

1,5/3,25 0,5/0,75 2/4
TEMA 7. SIGURNOSNI ASPEKTI GOSPODARENJA OTPADOM
Rbr. Sadržaj Broj sati – povjerenik/odgovorna osoba
predavanja vježbi ukupno
1.

Analiza rizika neučinkovitog gospodarenja otpadom

1/1 1/1 2/2
 

UKUPNO

1/1 1/1 2/2
TEMA 8. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR U PODRUČJU GOSPODARENJA OTPADOM
Rbr. Sadržaj Broj sati – povjerenik/odgovorna osoba
predavanja vježbi ukupno
1.

Nadležnost i način provedbe upravnog nadzora

1/1,5 1/1,5
2.

Nadležnost i način provedbe inspekcijskog nadzora (zapisnik o očevidu, upravni postupak, drugostupanjski postupak, prekršajni postupak, kazneni postupak)

0,5/1 0,5/0,5 1/1,5
 

UKUPNO

1,5/2,5 0,5/0,5 23
Više u ovoj kategoriji: « Razine odgovornosti Predavači »