Zakonodavstvo

U području koje se odnosi na gospodarenje otpadom važni zakoni i uvijek aktualni nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Više u ovoj kategoriji: « Predavači Termini »