Razine odgovornosti

Razine odgovornosti

Europski okolišni pravni okvir podrazumijeva tri vrlo važne razine odgovornosti i odlučivanja:

1. Europska razina – podrazumijeva uključivanje institucija u razvoj zakonodavstva poput EU Komisije, EU parlamenta i Vijeća.

2. Nacionalna razina – podrazumijeva neposrednu odgovornost za ugradbu i provedbu europskih zakona.

3. Regionalna/lokalna razina – podrazumijeva samo ograničeni utjecaj na donošenje odluka.

Za uspješnu realizaciju zacrtanih Europskih ciljeva svaka od navedenih razina važna je u provedbi europske okolišne politike.

Na nacionalnom nivou razine odgovornosti podijeljene su prema dionicima cijelog sustava i predstavljaju okvir u kojem se razvijaju projekti i programi usko vezani za otpad i njegovo gospodarenje. Središte je ipak cijelog procesa stvaranje dobrog odnosa s građanstvom te preduvjeta  za realizaciju većih infrastrukturnih projekata.

Kako izgraditi odnos povjerenja i doseći ciljeve zacrtane strateškim planiranjem na nacionalnom nivou sveobuhvatan je proces i sastoji se prvenstveno od educiranih dionika cijelog sustava.

Stoga je uloga Povjerenika, zamjenika povjerenika i odgovornih osoba u izgradnji ovog sustava više nego bitna.

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, poglavlje IV. Nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, Članak 52. Izobrazba o gospodarenju otpadom, povjerenik za otpad i njegov zamjenik, direktor, odnosno fizička osoba koja upravlja davateljem javnih usluga, odnosno osoba odgovorna za gospodarenja otpadom dužna je ishoditi potvrdu Ministarstvo zaštite okoliša i prirode o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom sukladno Programu izobrazbe o gospodarenju otpadom, na rok od pet godina.

Više u ovoj kategoriji: « Otpad i okoliš Sadržaj programa »