Povjerenici za otpad i odgovorne osobe

Povjerenici za otpad i odgovorne osobe

Povjerenici i odgovorne osobe važni su dionici i pokretači razvoja sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Pridružite se timu!

Otpad i okoliš

U definiranju problema gospodarenja otpadom kao i ciljeva koje želimo dostići od velike je važnosti poznavati osnovne definicije i pojmove kao i zakonodavni okvir kako…
Više...

Razine odgovornosti

Razine odgovornosti Europski okolišni pravni okvir podrazumijeva tri vrlo važne razine odgovornosti i odlučivanja: 1. Europska razina – podrazumijeva uključivanje institucija u razvoj zakonodavstva poput…
Više...

Sadržaj programa

TEMA 1. ZAKONODAVNI OKVIR GOSPODARENJA OTPADOM Rbr. Sadržaj Broj sati – povjerenik/odgovorna osoba predavanja vježbi ukupno 1. Osnove regulative Europske unije iz područja gospodarenja otpadom…
Više...

Predavači

Teo Čolan, dr. med. vet. Dejan Kalambura, dipl. oecc. Doc. dr. sc. Sanja Kalambura, prof. v. š.
Više...

Zakonodavstvo

U području koje se odnosi na gospodarenje otpadom važni zakoni i uvijek aktualni nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
Više...

Termini

Cilj je izobrazbe da se kroz određen broj nastavnih sati (25 za povjerenika i 40 za odgovornu osobu) usvoje osnovna znanja iz područja gospodarenja otpadom…
Više...

Ovlaštenje

OVLAŠTENJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE DOBILI SMO MEĐU PRVIMA! KLASA:351-01/15-01/1127 UR BROJ:517-06-3-15-7 Datum izdavanja: 06. listopad 2015.  
Više...

Evaluacija

Svaka provedena edukacija evaluira se različitim metodama od kojih izdvajamo onu koja najviše opisuje očekivanja i rezultate: Donosim: Dobru volju Malo znanja o okolišu Polovično…
Više...