Sadržaj programa

  • Uvodno o kvaliteti
  • Novi ESG standardi i primjena u praksi
  • Definiranje ciljeva kvalitete na razini institucije
  • Definiranje indikatora kvalitete na razini institucije
  • Zaključna ocjena
Više u ovoj kategoriji: « Kvaliteta Predavač »