Kvaliteta u visokom obrazovanju

Kvaliteta u visokom obrazovanju

Osiguravanje kvalitete u visoko školskim institucijama omogućuje bolje standarde visokog obrazovanja u Europskom okruženju. Stvara međusobno povjerenje, omogućuje mobilnost unutar i van nacionalnih prostora te gradi platformu za prilagođavanje potrebama i očekivanjima studenata.

Kvaliteta

Razvoj kulture kvalitete u visokom obrazovanju jedan je od ključnih pokazatelja neke institucije. Iako je pojam kulture kvalitete sveobuhvatan i sadrži opće prihvaćene obrasce ponašanja…
Više...

Sadržaj programa

Uvodno o kvaliteti Novi ESG standardi i primjena u praksi Definiranje ciljeva kvalitete na razini institucije Definiranje indikatora kvalitete na razini institucije Zaključna ocjena
Više...

Zakonodavstvo

Zakonodavni okvir u području znanosti i visokog obrazovanja sadrži velik broj dokumenata no oni koji su u u direktnoj svezi osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju…
Više...

Novi ESG standardi

Elektroničke inačice Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskome prostoru visokog obrazovanja (The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education…
Više...

Termini

Termini edukacija Kvaliteta u visokom obrazovanju: Zagreb: 12. 03. 2016., 09-13 h Zagreb: 11. 04. 2016., 09-13 h Zagreb: 16. 05. 2016., 09-13 h Cjeniku…
Više...

Evaluacija

Svaka provedena edukacija evaluira se različitim metodama od kojih izdvajamo onu koja najviše opisuje očekivanja i rezultate: Donosim: Želju za poslovnim usavršavanjem Pitanja što su…
Više...