Doc. dr. sc. Sanja Kalambura

Rođena u Zagrebu gdje je stekla cjelokupno obrazovanje. Nakon V. Gimnazije završila je Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer kemija te doktorirala Ekoinženjerstvo. U području struke usavršavala se u Švedskoj. Više od 18 godina radi u struci, od voditelja projekata i programa zaštite okoliša u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do profesora visoke škole u trajnom zvanju i docentice. Sudjelovala je kao član pregovaračkog tima u predpristupnim pregovorima za poglavlje zaštite okoliša, a kao ekspert za područje zbrinjavanja otpada životinjskog podrijetla u Ministarstvu zaštite okoliša i bila članicom u različitim komisijama za procjene utjecaja na okoliš, pisanju Strategije gospodarenja otpadom RH, Plana gospodarenja otpadom kao i mnogim drugim provedbenim propisima.

Već punih 12 godina svoje znanje i iskustvo prenosi generacijama studenata kroz predmete kemija, gospodarenje otpadom, ekologija i dr. Posjeduje certifikate: stručnjaka vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima, internog auditora ISO 9001:2008, projektnog menadžmenta, ugovaranja projekata prema Fidicu i dr.

Autorica je i koautorica 8 znanstvenih i stručnih knjiga te preko 100 različitih radova. Stalni je recenzent domaćih i stranih znanstvenih časopisa, te dugogodišnja aktivna članica i suradnica mnogih znanstvenih odbora. Aktivno sudjeluje u radu raznih stranih i domaćih društava od kojih izdvajamo International waste workig group, gdje je članica tima za razvoj edukativnih programa iz područja okoliša, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti gdje obnaša funkciju pročelnice sekcije za gospodarenjem otpadom.

Posebno ponosna na svoj hobi - polumaratonka.

Više u ovoj kategoriji: Teo Čolan, dr. vet. med. »